Asbest is in de vorige eeuw gedurende zeer lange tijd op grote schaal gebruikt. Dit komt omdat de voortreffelijke eigenschappen van asbest (onder andere brandwerend, vochtwerend en slijtvast) op heel veel plaatsen goed van pas kwamen.

Pas later werd bekend dat asbest ook veel schade aan de gezondheid kan aanrichten. Dit heeft ertoe geleid dat dit materiaal vanaf 1 juli 1993 niet meer mag worden toegepast. Door het vele gebruik is het op allerlei plaatsen nog aanwezig, zowel in gebouwen, de bodem als in losse producten. Nadat het gebruik van asbest verboden werd, zijn keramische vezels vaak als asbestvervanger toegepast. Ook dit blijkt niet zonder risico.

Met onze dienstverlening informeren wij u over de aanwezigheid van asbest en keramische vezels in uw omgeving. Ook dragen onze producten bij aan uw kennis over deze materialen wat uw veiligheid vergroot.

Uw dienstverlener op het gebied van asbest

Hulst Milieu Advies

Welkom

Hulst Milieu Advies is uw onafhankelijk en deskundig adviesbureau. Wij bieden u verschillende onderzoeken naar asbest en naar keramische vezels.

Klik op onderstaande diensten voor meer informatie.

Asbestanalyse

Het vele gebruik van asbest in de vorige eeuw kan betekenen dat dit product ook in uw omgeving (bijvoorbeeld uw woning) is toegepast. Het is niet mogelijk met het blote oog asbest te herkennen. Hiervoor biedt een asbestonderzoek (asbest analyse) uitkomst. Wanneer u wilt weten of in materiaal asbest aanwezig is, kunt u eenvoudig een monster laten analyseren. Dit monster kunt u zelf nemen, maar wij bieden ook de mogelijkheid dat een laboratorium de monstername voor u verricht.

Asbest bodemanalyse

Door het vele gebruik van asbest in het verleden is in de bodem vaak asbest aanwezig. Wilt u weten of uw grond asbest bevat? Stuur een grondmonster op en laat het op de aanwezigheid van asbest analyseren. Op deze manier heeft u snel informatie over de aanwezigheid van asbest in het bodemmonster.

Keramische vezels

Keramische vezels worden vaak toegepast als isolatiemateriaal. Door het herhaaldelijk verhitten en afkoelen ontstaat het schadelijke cristobaliet. Dit kan longkanker veroorzaken. Een analyse van uw materiaal geeft u informatie over de aanwezigheid van keramische vezels. Dit monster kunt u zelf nemen en aan ons verzenden. Ook kan een gespecialiseerd laboratorium de monstername voor u verrichten.

Asbesttoepassingen

Er zijn 3.000 producten bekend waar asbest in is verwerkt. Dit varieert van wandelementen, isolatiemateriaal tot zeil of board. Soms is asbest hechtgebonden, soms is er sprake van het gevaarlijkere niet-hechtgebonden asbest. Lees hier meer over de verschillende asbesttoepassingen.

Risico's van asbest

Waarom is asbest gevaarlijk en is het ene soort asbest gevaarlijker dan het andere soort? Belangrijke informatie over de risico's van asbest vindt u hier.

Asbestwetgeving

Blijkt uw monster asbesthoudend en wilt u het laten verwijderen? Op deze pagina vindt u korte informatie over de wetgeving. Ook vindt u hier de Uitvoeringsmethodiek van het Asbestverwijderingsbesluit. Deze methodiek informeert u over de regels op het gebied van asbestverwijdering.

Vragen?

Mail ons:
info@hulstmilieuadvies.nl

of bel: 0229-581122


Hulst Milieu Advies