Asbest Analyse

Analyse asbestverdacht materiaal


U wilt eenvoudig uw materiaal laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest? Wij bieden u deze mogelijkheid. 

Met het blote oog is asbest vaak moeilijk te herkennen. Alleen een asbestanalyse in een geaccrediteerd laboratorium biedt zekerheid. Hulst Milieu Advies biedt u de mogelijkheid tot het uitvoeren van twee verschillende asbestonderzoeken in een dergelijk laboratorium. U kunt het monster zelf nemen en het materiaal naar ons zenden.


Asbestanalyse door middel van
Stereo- en Polarisatiemicroscopie (PLM)

Tijdens deze standaardanalyse worden de monsters door middel van Stereo- en Polarisatiemicroscopie geanalyseerd op aanwezigheid van de zes asbestsoorten: chrysotiel, crocidoliet, amosiet, tremoliet, anthophyliet en actinoliet.

Nadat wij uw verzoek tot asbestonderzoek via het aanvraagformulier asbestanalyse hebben ontvangen, sturen wij u de benodigde monsternamezakjes evenals de verzendenvelop toe. Enkele dagen nadat wij het monster (van ca. 2 x 2 cm) van u hebben ontvangen, sturen wij u per mail het analyserapport. Hierop staat vermeld of het materiaal asbest bevat of niet. Indien het materiaal asbest bevat, vermeldt het rapport: het soort asbest, het percentage en de hechtgebondenheid.

De kosten voor de eerste monsteranalyse bedragen € 41,75 exclusief BTW. Indien u tegelijkertijd meer monsters laat analyseren, bedragen de kosten voor iedere volgende analyse slechts € 32,75 per stuk exclusief BTW. U ontvangt de factuur en het analyserapport tegelijkertijd via de mail.

Klik op bestellen voor het PLM analyse formulier.

Bestellen PLM analyse


Asbestanalyse door middel van
Scanning Elektronen Microscopie (SEM)

Wanneer u organisch gebonden materiaal (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen en andere kleverige substanties) of stof wilt laten analyseren, kunt u ervoor kiezen dit door middel van SEM te laten plaatsvinden. Organisch gebonden materialen kunnen namelijk asbestvezels bevatten met een dusdanige kleine doorsnede en lengte dat ze met Stereo- en Polarisatie microscopie (PLM) niet gedetecteerd kunnen worden, De analyseresultaten kunnen hierdoor vals negatief zijn. Elektronenmicroscopie is een microscopietechniek die elektronen gebruikt om het oppervlak of de inhoud van materialen af te beelden. De resolutie van een elektronenmicroscoop is hierdoor veel hoger dan die van een gewone microscoop waardoor dergelijke vezels beter kunnen worden gedetecteerd.

Nadat wij uw verzoek tot asbestanalyse via het aanvraagformulier asbestanalyse hebben ontvangen, sturen wij u de benodigde monsternamezakjes en de verzendenvelop toe.

Enkele dagen nadat wij het monster van u hebben ontvangen, sturen wij u via de mail het analyserapport. Hierop staat vermeld of het materiaal asbest bevat of niet. Indien het materiaal asbest bevat, vermeldt het rapport het soort asbest (chrysotiel, crocidoliet, amosiet, tremoliet, anthophyliet en actinoliet).

De kosten voor de eerste monsteranalyse bedragen € 135,- exclusief BTW. Indien u tegelijkertijd meer monsters laat analyseren, bedragen de kosten voor iedere volgende analyse slechts € 120,- per stuk exclusief BTW. U ontvangt de factuur en het analyserapport tegelijkertijd via de mail.

Klik op bestellen voor het SEM analyse formulier.

Bestellen SEM analyse


Analyse (SEM) asbestverdacht stof door middel van een kleefmonster

Naast de analyse van vaste materialen biedt Hulst Milieu Advies u ook de mogelijkheid asbestverdacht stof te laten analyseren door middel van een kleefmonster.

Het maken van een kleefmonster doet u als volgt:

  • de tape (door ons naar u opgestuurd) openvouwen. U heeft nu ca. 10 cm waarmee u het gewenste oppervlak kunt bemonsteren;
  • de tape een keer kleven op het oppervlak. Daarna drie keer met kracht op het plakband wrijven, zodat alle stofdeeltjes vanaf het oppervlak op de tape terechtkomen;
  • de tape weer dichtvouwen;

Nadat wij uw verzoek tot asbestanalyse via het aanvraagformulier asbestanalyse hebben ontvangen, sturen wij u de benodigde monsternamezakjes, de tape evenals de verzendenvelop toe.

Op het analyserapport staat alleen vermeld:

  • of het materiaal asbest bevat of niet.
  • Indien het materiaal asbest bevat, vermeldt het rapport het soort asbest (chrysotiel, crocidoliet, amosiet, tremoliet, antrophyliet en actinoliet).

Het analyserapport vermeldt dus niet hoeveel asbestvezels zijn aangetroffen in het monster.

De kosten en verwerkingstijd zijn gelijk aan die van een SEM-analyse van vaste materialen.

Klik op bestellen voor het SEM analyse formulier.

Bestellen SEM analyse d.m.v. een kleefmonster (stof)

Vragen?

Mail ons, klik op de button

info@hulstmilieuadvies.nl