Asbest herkennen

Om de belangrijkste asbesthoudende materialen en producten te herkennen, kunt u hieronder nadere informatie vinden.


Asbest heeft lang bekend gestaan om zijn vele goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen en bovendien goedkoop. Daarom zijn asbesthoudende materialen in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel), blauwe asbest (crocidoliet) en bruine asbest (amosiet).

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden

Asbestproducten zijn in te delen in twee categorieën: hechtgebonden en niet-hechtgebonden (ook wel losgebonden genoemd). Hechtgebonden noemen we asbestmaterialen waarbij de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op zolang het materiaal niet aan slijtage onderhevig is of niet ondeskundig wordt bewerkt of verwijderd. Niet-hechtgebonden zijn de asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden. Bij niet-hechtgebonden asbest kunnen de vezels gemakkelijk vrijkomen.

Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest gebruikt in tal van producten. Er zijn zo’n 3000 producten bekend die asbest bevatten. De belangrijkste asbest bevattende materialen en producten zijn hieronder op een rij gezet:

Meestal hechtgebonden asbest
Harde asbesthoudende vinyltegels vooral in toiletten en keukens.
Asbestcement, vooral als dakbedekking (golfplaat, leien), gevel-, spouw– en kozijnbekleding, wandelementen, ontluchtingskanalen en rookgasleidingen, gas-, water– en rioleringsleidingen, maar ook wel in bloembakken etc. (als asbestcement verweerd is, is het niet meer hechtgebonden).
Asbest in vulmiddel, bitumen, coatings, structuurverf, lijmen en (als wapening) in kunststoffen.
Asbest in schijfremblokken, koppelingsplaten en remvoeringen van auto’s, vrachtauto’s en treinen (uit dit materiaal komen door de toepassingswijze wel vezels vrij).
Meestal niet hechtgebonden asbest
N.B. Hier zijn ook producten genoemd die gemakkelijk beschadigd raken of snel verouderen, en daardoor vezels loslaten.
Asbestweefsels, met name in brandwerende kleding en gordijnen, strijkplankovertrekken, elektrische kabels, pakkingen en leidingovergangen.
Asbest als isolatielaag en om procesinstallaties, industriële fornuizen, geïsoleerde leidingen en vaten, verwarmingsketels en leidingen, treinen en schepen etc.
Asbestpapier en –vilt als schimmelwerende onderlaag voor vloerbedekking (zeil) die tussen 1968 en 1983 is verkocht.
Asbestpapier en –vilt als pakkingsmateriaal in oudere elektrische apparaten als: broodroosters, haardrogers en elektrische ovens, en in bijvoorbeeld toneeldecors.
Spuitasbest (zeer niet-hechtgebonden vezels), als brandwerende en/of geluidsabsorberende laag, bijvoorbeeld rondom dragende staalconstructies en in plafonds van openbare gebouwen als theaters, zwembaden en parkeergarages.
Brandwerend asbestboard, met name onder cv-ketels, in wanden van cv-kasten, stoppenkasten, plafonds, trapbeschotten etc.
Asbestkoord in rookgasafvoeren op schoorstenen, leidingdoorvoeren, metselwerk, pijpisolatie, voegen, sponningen en kozijnen.
Van de volgende objecten is bekend dat zij asbest kunnen bevatten
Asbestcement golfplaten (niet meer aan bouwwerken bevestigd)
Gas-, waterleiding– en rioolbuizen (buiten een bouwwerk; in een bouwwerk behoren ze tot het bouwwerk).
Industriële installaties en leidingen (deze kunnen in bepaalde gevallen ook een bouwwerk zijn).
Verwarmingstoestellen (wanneer ze aard– en nagelvast aan een bouwwerk zijn verbonden, zijn ze geen object, maar behoren ze tot het bouwwerk).
Cementbloembakken.
Oudere huishoudelijke apparaten waarin warmte wordt ontwikkeld, zoals: haardrogers, broodroosters etc.
Oudere warmhoudplaatjes.
Bromfietsen, auto’s, vrachtauto’s en schepen.
(Half) verharde wegen, voor zover deze zich niet op een viaduct en dergelijke bevinden (een weg op een viaduct maakt onderdeel uit van een bouwwerk).

Analyse asbestverdacht materiaal

Met het blote oog is asbest vaak moeilijk te herkennen. Alleen een asbestanalyse in een geaccrediteerd laboratorium biedt zekerheid. Wilt u informatie over de aanwezigheid van asbest in materiaal? Hulst Milieu Advies biedt u de mogelijkheid tot het uitvoeren van twee verschillende asbesttesten in een geaccrediteerd laboratorium. U kunt het (stof– of materiaal-)monster zelf nemen en het materiaal naar ons zenden. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Mail ons, klik op de button

info@hulstmilieuadvies.nl